+

Haiti > Munt Catalogus

Haiti 5 centimes - obverseHaiti 5 centimes - reverse
5 centimes 1995-1997
Nikkel verguld Staal
, 3.1g, ø 19.9mm
Haiti - KM# 154a
Republiek of Haiti
Haiti 20 centimes - obverseHaiti 20 centimes - reverse
20 centimes 1995-2000
Nikkel verguld Staal
, 6.85g, ø 26.6mm
Haiti - KM# 152a
Republiek of Haiti
Haiti 20 centimes - obverseHaiti 20 centimes - reverse
20 centimes 1986-1991
Koper-Nikkel
, 7.54g, ø 26.15mm
Haiti - KM# 152
Republiek of Haiti
Haiti 50 centimes - obverseHaiti 50 centimes - reverse
50 centimes 1995-2013
Nikkel verguld Staal
, 8.4g, ø 29mm
Haiti - KM# 153a
Republiek of Haiti
Haiti 50 centimes - obverseHaiti 50 centimes - reverse
50 centimes 1986-1991
Koper-Nikkel
, 9.95g, ø 29mm
Haiti - KM# 153
Republiek of Haiti
Haiti 1 gourde - obverseHaiti 1 gourde - reverse
1 gourde 1995-2016
Messing geplateerd Staal
, 6.3g, ø 23mm
Haiti - KM# 155
Republiek of Haiti
Haiti 5 gourdes - obverseHaiti 5 gourdes - reverse
5 gourdes 1995-2013
Messing geplateerd Staal
, 9.15g, ø 28mm
Haiti - KM# 156
Republiek of Haiti
Haiti 50 gourdes - obverseHaiti 50 gourdes - reverse
50 gourdes 1974
Holy Year
Zilver 0.925/1.000
, 16.75g, ø 38.14mm
Haiti - KM# 123
Republiek of Haiti
Prijs: € 20.74
Haiti 1 centime - obverseHaiti 1 centime - reverse
1 centime 1886-1895
Brons
, 5g, ø 25mm
Haiti - KM# 48
Republiek of Haiti
Haiti 1 centime - obverseHaiti 1 centime - reverse
1 centime 1881
Brons
, 5g, ø 25mm
Haiti - KM# 42
Republiek of Haiti
Haiti 2 centimes - obverseHaiti 2 centimes - reverse
2 centimes 1886-1894
Brons
, 10g, ø 30mm
Haiti - KM# 49
Republiek of Haiti
Haiti 2 centimes - obverseHaiti 2 centimes - reverse
2 centimes 1881
Brons
, 10g, ø 30mm
Haiti - KM# 43
Republiek of Haiti
Prijs: € 6.0
uCoin