Peru
×
Land
×
Periode
×
Serie
×
Waarde
×
Jaar
×
Munt Type
×
Opmaak
×
Munteenheid
×
Vorm
×

Peru - Munt Catalogus

Peru>Republiek Peru|1991 - 2019
 Periode

Peru 1 centimo - obversePeru 1 centimo - reverse
1 centimo
1991 - 1999
Messing, 1.78g, ø 16mm
KM# 303
Prijs: 0.37
Peru 1 centimo - obversePeru 1 centimo - reverse
1 centimo
2001 - 2006
Messing, 1.78g, ø 16mm
KM# 303.4
Prijs: 0.17
Peru 1 centimo - obversePeru 1 centimo - reverse
1 centimo
2005 - 2011
Aluminum, 0.83g, ø 16mm
KM# 303.4a
Prijs: 0.13

Peru 5 céntimos - obversePeru 5 céntimos - reverse
5 céntimos
1991 - 2000
Messing, 2.7g, ø 18.5mm
KM# 304
Prijs: 0.17
Peru 5 céntimos - obversePeru 5 céntimos - reverse
5 céntimos
2001 - 2007
Messing, 2.7g, ø 18.5mm
KM# 304.4
Prijs: 0.22
Peru 5 céntimos - obversePeru 5 céntimos - reverse
5 céntimos
2007 - 2018
Aluminum, 1.02g, ø 18mm
KM# 304.4a
Prijs: 0.15

Peru 10 céntimos - obversePeru 10 céntimos - reverse
10 céntimos
1991 - 2000
Messing, 3.5g, ø 20.5mm
KM# 305
Prijs: 0.14
Peru 10 céntimos - obversePeru 10 céntimos - reverse
10 céntimos
2001 - 2018
Messing, 3.5g, ø 20.5mm
KM# 305.4
Prijs: 0.15
Peru 20 céntimos - obversePeru 20 céntimos - reverse
20 céntimos
1991 - 2000
Messing, 4.4g, ø 23mm
KM# 306
Prijs: 0.15

Peru 20 céntimos - obversePeru 20 céntimos - reverse
20 céntimos
2001 - 2018
Messing, 4.4g, ø 23mm
KM# 306.4
Prijs: 0.17
Peru 50 céntimos - obversePeru 50 céntimos - reverse
50 céntimos
1991 - 2000
Koper-Nikkel, 5.45g, ø 22mm
KM# 307
Prijs: 0.22
Peru 50 céntimos - obversePeru 50 céntimos - reverse
50 céntimos
2001 - 2018
Koper-Nikkel, 5.45g, ø 22mm
KM# 307.4
Prijs: 0.15

Peru 1 nuevo sol - obversePeru 1 nuevo sol - reverse
1 nuevo sol
1991 - 2000
Koper-Nikkel, 7.32g, ø 25.5mm
KM# 308
Prijs: 0.35
Peru 1 nuevo sol - obversePeru 1 nuevo sol - reverse
1 nuevo sol
2001 - 2011
Koper-Nikkel, 7.32g, ø 25.5mm
KM# 308.4
Prijs: 0.34
Peru 1 nuevo sol - obversePeru 1 nuevo sol - reverse
1 nuevo sol
2012 - 2015
koper-zink-nikkel, 7.32g, ø 25.5mm
KM# 366
Prijs: 0.56

Peru 1 sol - obversePeru 1 sol - reverse
1 sol
2016 - 2018
koper-zink-nikkel, 7.32g, ø 25.5mm
KM# 395
Prijs: 0.67
Peru 2 nuevos soles - obversePeru 2 nuevos soles - reverse
2 nuevos soles
1994 - 2009
Bi-metaal: Messing center, Stalen ring, 5.62g, ø 22.22mm
KM# 313
Prijs: 0.62
Peru 2 nuevos soles - obversePeru 2 nuevos soles - reverse
2 nuevos soles
2010 - 2015
Bi-metaal: Messing center, Stalen ring, 5.58g, ø 22.38mm
KM# 343
Prijs: 0.95

Peru 2 soles - obversePeru 2 soles - reverse
2 soles
2016 - 2019
Bi-metaal: Messing center, Stalen ring, 5.58g, ø 22.38mm
KM# 401
Prijs: 2.8
Peru 5 nuevos soles - obversePeru 5 nuevos soles - reverse
5 nuevos soles
1994 - 2009
Bi-metaal: Messing center, Stalen ring, 6.67g, ø 24.32mm
KM# 316
Prijs: 1.37
Peru 5 nuevos soles - obversePeru 5 nuevos soles - reverse
5 nuevos soles
2010 - 2015
Bi-metaal: Messing center, Stalen ring, 6.67g, ø 24.38mm
KM# 344
Prijs: 1.39

Peru 5 soles - obversePeru 5 soles - reverse
5 soles
2016 - 2018
Bi-metaal: Messing center, Stalen ring, 6.67g, ø 24.38mm
KM# 402
Prijs: 1.66

Peru>Republiek Peru|1985 - 1989
 Periode

Peru 1 centimo - obversePeru 1 centimo - reverse
1 centimo
1985
Messing, 1.5g, ø 15mm
KM# 291
Prijs: 0.57
Peru 5 céntimos - obversePeru 5 céntimos - reverse
5 céntimos
1985
Messing, 2g, ø 17mm
KM# 292
Prijs: 0.42
Peru 10 céntimos - obversePeru 10 céntimos - reverse
10 céntimos
1985 - 1987
Messing, 2.9g, ø 19mm
KM# 293
Prijs: 0.37

Peru 20 céntimos - obversePeru 20 céntimos - reverse
20 céntimos
1985 - 1987
Messing, 4g, ø 20.8mm
KM# 294
Prijs: 0.37
Peru 50 céntimos - obversePeru 50 céntimos - reverse
50 céntimos
1985 - 1988
Messing, 5.2g, ø 23mm
KM# 295
Prijs: 0.25
Peru 1 inti - obversePeru 1 inti - reverse
1 inti
1985 - 1988
Koper-Nikkel, 7g, ø 25mm
KM# 296
Prijs: 0.45

Peru 5 intis - obversePeru 5 intis - reverse
5 intis
1985 - 1988
Koper-Nikkel, 8.2g, ø 27mm
KM# 300
Prijs: 0.26

Peru>Republiek Peru|1918 - 1985
 Periode

Peru 1 centavo - obversePeru 1 centavo - reverse
1 centavo
1901 - 1941
Brons, 5g, ø 19.5mm
KM# 208
Prijs: 1.36
Peru 1 centavo - obversePeru 1 centavo - reverse
1 centavo
1909 - 1939
Brons, 5g, ø 19.5mm
KM# 211
Prijs: 1.84
Peru 1 centavo - obversePeru 1 centavo - reverse
1 centavo
1919
Brons, 5g, ø 19.5mm
KM# 187
Prijs: 4.73

Peru 1 centavo - obversePeru 1 centavo - reverse
1 centavo
1937
Brons, 5g, ø 19.5mm
KM# 208.2
Prijs: 2.51
Peru 1 centavo - obversePeru 1 centavo - reverse
1 centavo
1941 - 1949
Brons, 2.4g, ø 19.5mm
KM# 211a
Prijs: 0.03
Peru 1 centavo - obversePeru 1 centavo - reverse
1 centavo
1941 - 1942
Brons, 5g, ø 19.5mm
KM# 208a
Prijs: 0.4

Peru 1 centavo - obversePeru 1 centavo - reverse
1 centavo
1950 - 1965
Zink, 1.02g, ø 15mm
KM# 227
Prijs: 0.19
Peru 2 centavos - obversePeru 2 centavos - reverse
2 centavos
1918 - 1949
Brons, 5.8g, ø 23.93mm
KM# 212
Prijs: 0.26
Peru 2 centavos - obversePeru 2 centavos - reverse
2 centavos
1919
Brons, 5.8g, ø 23.93mm
KM# A212
Prijs: 4.54

Peru 2 centavos - obversePeru 2 centavos - reverse
2 centavos
1950 - 1958
Zink, 1.3g, ø 16.9mm
KM# 228
Prijs: 0.47
Peru 5 centavos - obversePeru 5 centavos - reverse
5 centavos
1918 - 1941
Koper-Nikkel, 3g, ø 17mm
KM# 213
Prijs: 1.12
Peru 5 centavos - obversePeru 5 centavos - reverse
5 centavos
1942 - 1944
Messing, 3.1g, ø 17mm
KM# 213a
Prijs: 0.88

Peru 5 centavos - obversePeru 5 centavos - reverse
5 centavos
1945 - 1965
Messing, 1.85g, ø 17mm
KM# 223
Prijs: 0.16
Peru 5 centavos - obversePeru 5 centavos - reverse
5 centavos
1966 - 1975
Messing, 1.5g, ø 14.5mm
KM# 244
Prijs: 0.14
Peru 10 centavos - obversePeru 10 centavos - reverse
10 centavos
1918 - 1941
Koper-Nikkel, 3.86g, ø 20mm
KM# 214
Prijs: 0.87

Peru 10 centavos - obversePeru 10 centavos - reverse
10 centavos
1942 - 1944
Messing, 4g, ø 20mm
KM# 214a
Prijs: 1.6
Peru 10 centavos - obversePeru 10 centavos - reverse
10 centavos
1945 - 1965
Messing, 2.51g, ø 20mm
KM# 224
Prijs: 0.37
Peru 10 centavos - obversePeru 10 centavos - reverse
10 centavos
1947 - 1951
Messing, 4g, ø 20mm
KM# 226
Prijs: 0.34

Peru 10 centavos - obversePeru 10 centavos - reverse
10 centavos
1975
Messing, 1.48g, ø 15mm
KM# 263
Prijs: 0.87
Peru 10 centavos - obversePeru 10 centavos - reverse
10 centavos
1966 - 1975
Messing, 2.17g, ø 19mm
KM# 245
Prijs: 0.26
Peru 20 centavos - obversePeru 20 centavos - reverse
20 centavos
1918 - 1941
Koper-Nikkel, 7g, ø 24mm
KM# 215
Prijs: 0.59

Peru 20 centavos - obversePeru 20 centavos - reverse
20 centavos
1942 - 1944
Messing, 7g, ø 24mm
KM# 215a
Prijs: 0.4
Peru 20 centavos - obversePeru 20 centavos - reverse
20 centavos
1942 - 1951
Messing, 7g, ø 24mm
KM# 221
Prijs: 0.66
Peru 20 centavos - obversePeru 20 centavos - reverse
20 centavos
1952 - 1965
Messing, 3.8g, ø 24mm
KM# 221.2b
Prijs: 0.44

Peru 20 centavos - obversePeru 20 centavos - reverse
20 centavos
1975
Messing, 1.8g, ø 16.2mm
KM# 264
Prijs: 1.25
Peru 25 centavos - obversePeru 25 centavos - reverse
25 centavos
1966 - 1973
Messing, 3.2g, ø 21mm
KM# 246
Prijs: 0.3
Peru 25 centavos - obversePeru 25 centavos - reverse
25 centavos
1974 - 1975
Messing, 3.2g, ø 21mm
KM# 259
Prijs: 0.44

Peru ½ sol - obversePeru ½ sol - reverse
½ sol
1922 - 1935
Zilver 0.500/1.000, 12.5g, ø 30mm
KM# 216
Prijs: 4.25
Peru ½ sol - obversePeru ½ sol - reverse
½ sol
1935 - 1965
Messing, 7.3g, ø 27mm
KM# 220
Prijs: 0.45
Peru ½ sol - obversePeru ½ sol - reverse
½ sol
1966 - 1973
Messing, 4.16g, ø 22.5mm
KM# 247
Prijs: 0.45

Peru ½ sol - obversePeru ½ sol - reverse
½ sol
1973 - 1975
Messing, 4.16g, ø 22.5mm
KM# 260
Prijs: 0.57
Peru ½ sol - obversePeru ½ sol - reverse
½ sol
1975 - 1976
Messing, 2.1g, ø 17.8mm
KM# 265
Prijs: 0.31
Peru 1 sol - obversePeru 1 sol - reverse
1 sol
1923 - 1935
Zilver 0.500/1.000, 25g, ø 37mm
KM# 218
Prijs: 12.04

Peru 1 sol - obversePeru 1 sol - reverse
1 sol
1943 - 1965
Messing, 14g, ø 33mm
KM# 222
Prijs: 1.11
Peru 1 sol - obversePeru 1 sol - reverse
1 sol
1966 - 1975
Messing, 9.2g, ø 28mm
KM# 248
Prijs: 0.75
Peru 1 sol - obversePeru 1 sol - reverse
1 sol
1975 - 1976
Messing, 3.24g, ø 21mm
KM# 266.1
Prijs: 0.28

Peru 1 sol - obversePeru 1 sol - reverse
1 sol
1978 - 1981
Messing, 2g, ø 17mm
KM# 266.2
Prijs: 0.31
Peru 5 soles - obversePeru 5 soles - reverse
5 soles
1969
Koper-Nikkel, 5g, ø 25.5mm
KM# 252
Prijs: 0.98
Peru 5 soles - obversePeru 5 soles - reverse
5 soles
1972 - 1975
Koper-Nikkel, 7.8g, ø 25.5mm
KM# 257
Prijs: 0.36

Peru 5 soles - obversePeru 5 soles - reverse
5 soles
1975 - 1977
Koper-Nikkel, 4.4g, ø 22mm
KM# 267
Prijs: 0.75
Peru 5 soles - obversePeru 5 soles - reverse
5 soles
1978 - 1983
Messing, 4.3g, ø 22.5mm
KM# 271
Prijs: 0.24
Peru 10 soles - obversePeru 10 soles - reverse
10 soles
1969
Koper-Nikkel, 10g, ø 31mm
KM# 253
Prijs: 1.36

Peru 10 soles - obversePeru 10 soles - reverse
10 soles
1972 - 1975
Koper-Nikkel, 11.7g, ø 31mm
KM# 258
Prijs: 1.61
Peru 10 soles - obversePeru 10 soles - reverse
10 soles
1978 - 1983
Messing, 5.65g, ø 24.48mm
KM# 272
Prijs: 0.2
Peru 20 soles - obversePeru 20 soles - reverse
20 soles
1951
Goud 0.900/1.000, 9.36g, ø 22mm
KM# 229
Waarde

Peru 50 soles - obversePeru 50 soles - reverse
50 soles
1930 - 1967
Goud 0.900/1.000, 33.43g
KM# 219
Waarde
Peru 50 soles - obversePeru 50 soles - reverse
50 soles
1979 - 1983
Aluminium-Brons, 9g, ø 28mm
KM# 273
Prijs: 0.55
Peru 50 soles - obversePeru 50 soles - reverse
50 soles
1985
Messing, 1.9g, ø 17mm
KM# 321
Prijs: 0.59

Peru 100 soles - obversePeru 100 soles - reverse
100 soles
1980 - 1982
Koper-Nikkel, 11.7g, ø 30mm
KM# 283
Prijs: 0.86
Peru 500 soles - obversePeru 500 soles - reverse
500 soles
1985
Messing, 5.2g, ø 23mm
KM# 310
Prijs: 1

Peru>Peseta|1880 - 1882
 Periode

Peru ½ real - obversePeru ½ real - reverse
½ real
1882
Zilver 0.900/1.000, 1.25g, ø 15mm
KM# 202
Waarde
Peru 1 peseta - obversePeru 1 peseta - reverse
1 peseta
1880
Zilver 0.900/1.000, 5g, ø 23mm
KM# 200
Prijs: 9.37
Peru 5 pesetas - obversePeru 5 pesetas - reverse
5 pesetas
1880 - 1882
Zilver 0.900/1.000, 25g, ø 37mm
KM# 201
Waarde

Peru>Republiek Peru|1863 - 1917
 Periode

Peru 1 centavo - obversePeru 1 centavo - reverse
1 centavo
1863 - 1864
Koper-Nikkel, 4.3g, ø 19mm
KM# 187.1
Prijs: 9.26
Peru 1 centavo - obversePeru 1 centavo - reverse
1 centavo
1875 - 1878
Brons, 4.85g, ø 19.6mm
KM# 187.2
Prijs: 2.08
Peru 1 centavo - obversePeru 1 centavo - reverse
1 centavo
1901 - 1941
Brons, 5g, ø 19.5mm
KM# 208
Prijs: 1.36

Peru 1 centavo - obversePeru 1 centavo - reverse
1 centavo
1909 - 1939
Brons, 5g, ø 19.5mm
KM# 211
Prijs: 1.84
Peru 2 centavos - obversePeru 2 centavos - reverse
2 centavos
1863 - 1895
Koper-Nikkel, 9g, ø 24mm
KM# 188
Prijs: 1.74
Peru 2 centavos - obversePeru 2 centavos - reverse
2 centavos
1876 - 1879
Brons, 9.1g, ø 24mm
KM# 188.1a
Prijs: 2.62

Peru ½ dinero - obversePeru ½ dinero - reverse
½ dinero
1863 - 1864
Zilver 0.900/1.000, 1.25g, ø 15mm
KM# 189
Prijs: 6.14
Peru ½ dinero - obversePeru ½ dinero - reverse
½ dinero
1885
Zilver 0.900/1.000, 1.25g, ø 15mm
KM# 189a
Waarde
Peru ½ dinero - obversePeru ½ dinero - reverse
½ dinero
1890 - 1917
Zilver 0.900/1.000, 1.25g, ø 15mm
KM# 206
Prijs: 1.25

Peru 5 centavos - obversePeru 5 centavos - reverse
5 centavos
1879 - 1880
Koper-Nikkel, 2.5g, ø 16.8mm
KM# 197
Prijs: 4.95
Peru 1 dinero - obversePeru 1 dinero - reverse
1 dinero
1863 - 1877
Zilver 0.900/1.000, 2.5g, ø 18mm
KM# 190
Prijs: 5
Peru 1 dinero - obversePeru 1 dinero - reverse
1 dinero
1886
Zilver 0.900/1.000, 2.5g, ø 18mm
KM# 190a
Waarde

Peru 1 dinero - obversePeru 1 dinero - reverse
1 dinero
1888 - 1916
Zilver 0.900/1.000, 2.5g, ø 17.8mm
KM# 204
Prijs: 3.2
Peru 10 centavos - obversePeru 10 centavos - reverse
10 centavos
1879 - 1880
Koper-Nikkel, 5g, ø 22mm
KM# 198
Prijs: 8.12
Peru 20 centavos - obversePeru 20 centavos - reverse
20 centavos
1879
Koper-Nikkel, ø 26mm
KM# 199
Prijs: 8.24

Peru ⅕ sol - obversePeru ⅕ sol - reverse
⅕ sol
1863 - 1875
Zilver 0.900/1.000, 5g, ø 23mm
KM# 191
Prijs: 5.18
No ImageNo Image
⅕ sol
1885
Zilver 0.900/1.000, 5g, ø 23mm
KM# 191a
Waarde
Peru ⅕ sol - obversePeru ⅕ sol - reverse
⅕ sol
1888 - 1917
Zilver 0.900/1.000, 5g, ø 23mm
KM# 205
Prijs: 3.17

Peru ½ sol - obversePeru ½ sol - reverse
½ sol
1864 - 1865
Zilver 0.900/1.000, 12.5g
KM# 195
Waarde
Peru ½ sol - obversePeru ½ sol - reverse
½ sol
1907 - 1917
Zilver 0.900/1.000, 12.5g
KM# 203
Prijs: 6.18
Peru 1 sol - obversePeru 1 sol - reverse
1 sol
1864 - 1916
Zilver 0.900/1.000, 25g, ø 37mm
KM# 196
Prijs: 17.52

Peru 5 soles - obversePeru 5 soles - reverse
5 soles
1863
Goud 0.900/1.000, 8.06g, ø 23mm
KM# 192
Waarde
Peru 10 soles - obversePeru 10 soles - reverse
10 soles
1863
Goud 0.900/1.000, 16.13g, ø 28mm
KM# 193
Waarde
Peru 20 soles - obversePeru 20 soles - reverse
20 soles
1863
Goud 0.900/1.000, 32.25g, ø 34mm
KM# 194
Prijs: 1,188

uCoin